Future of marketing automation

The future of marketing automation tools

Currently, on the market, we can distinguish many solutions differing in capabilities and technological sophistication. We have simple solutions focusing on a single service (e.g. push notifications, email marketing, SMS advertising) and more complex tools using several different communication channels, connecting the online and offline world, with machine learning and AI support.

Future of marketing automation

Przyszłość rozwiązań z zakresu marketing automation

Obecnie na rynku możemy wyróżnić szereg rozwiązań różniących się spektrum funkcjonalności i stopnień zaawansowania technologicznego. Mamy proste rozwiązania skupiające się na jednej usłudze (np. notyfikacje push, e-mail marketing) oraz bardziej złożone narzędzia łączące kilka różnych kanałów, świat online i offline oraz oferujące wsparcie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.