Future of marketing automation

Przyszłość rozwiązań z zakresu marketing automation

Artykuł bazuje na moich kilkuletnich obserwacjach rozwoju narzędzi z zakresu automatyzacji działań marketingowych (marketing automation) w internecie. Obecnie na rynku możemy wyróżnić szereg rozwiązań różniących się spektrum funkcjonalności i stopnień zaawansowania technologicznego. Mamy proste rozwiązania skupiające się na jednej usłudze (np. notyfikacje push, e-mail marketing) oraz bardziej złożone narzędzia łączące kilka różnych kanałów, świat online…